top of page
female-office-workers-in-the-office-2021-08-26-22-39-54-utc.jpg

Paslaugos

1-01.png

Medicininis auditas

Dalyvaujame nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką. Atliekame planinius/neplaninius vidaus medicininius auditus bei teikiame atliktų vidaus medicininių auditų ataskaitas. Organizuojame nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, kontroliuojame jų įgyvendinimą ir suteikiame pagalbą nagrinėjant pacientų skundus. Rengiame audito veiklos metinę ataskaitą. 

2-01.png

Įstaigos medicininių dokumentų sutvarkymas ir priežiūra

Dalyvaujame nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiame dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus.

Vykdome nuolatinę dokumentų priežiūrą ir jų atnaujinimą reaguojant į besikeičiančius ar naujai išleidžiamus aktualius teisės aktus ir kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

bottom of page